joi, august 18, 2022
CANADA CONSULTING IMMIGRATION SERVICES
AcasăComunitate1 - Stiri din comunitate1 martie 2016: A intrat in vigoare Intelegerea din domeniul securitatii sociale...

1 martie 2016: A intrat in vigoare Intelegerea din domeniul securitatii sociale dintre România si Quebec

Acord_Romania-Canada_securitate_socialaLa 1 martie 2016 a intrt in vigoare intelegerea in domeniul securitatii sociale intre Guvernul României si Guvernul Quebecului, Aranjamentul administrativ pentru aplicarea intelegerii si Protocolul la Aranjamentul administrativ.
Documentele consacra principiul egalitatii de tratament si permit totalizarea perioadelor de asigurare (luarea in considerare a perioadelor de asigurare in România si Quebec pentru obtinerea pensiei). De asemenea, prevederile intelegerii permit exportul prestatiilor de securitate sociala.
Inţelegerea se aplica legislaţiei din Quebec privind Regimul pensiilor, asigurarea de boala, asigurarea de spitalizare si alte servicii de sanatate si celei privind leziunile profesionale, precum si legislaţiei din România privind prestaţiile de boala si de maternitate, pensiile de batrineţe (pentru limita de virsta, anticipate si anticipate parţiale), de invaliditate, de urmas, ajutorul de deces si prestaţiile acordate in caz de accidente de munca si boli profesionale.

Nota: Intelegerea si celelalte doua acte au fost semnate la Quebec, la 19 noiembrie 2013, de Ambasadorul României in Canada si Ministrul Relatiilor Internationale si Francofoniei din Quebec.
Documentele au fost ratificate de România prin Legea 5/2015, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 29/2015 si Hotarârea de Guvern nr. 346/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 346/2015, iar de Quebec prin Decretele 1164/2015 si 1185/2015, publicate in Gazeta Oficiala a Quebecului nr. 52/2015.

Intelegerea completeaza prevederile Acordului de Securitate Sociala intre România si Canada, in vigoare din 2011, care se aplica partial pe teritoriul Quebecului.

Institutiile insarcinate cu aplicarea intelegerii
In România – Casa Nationala de Pensii Publice, pentru pensiile de batrinete, de invaliditate, de urmas, pentru ajutorul de deces, prestatiile in bani si in natura acordate in caz de accidente de munca si boli profesionale – si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru prestatiile de boala si maternitate.
In Quebec– Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec sau orice alt organism pe care autoritatea competenta din Quebec va putea sa-l desemneze ulterior. Atributii mai au si Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), pentru leziunileprofesionale si Régie de l’assurance maladie du Québec, pentru cazurile de boala.

Principalele prevederi din in domeniul securitatii sociale intre Guvernul României si Guvernul Quebecului

Domeniile de aplicare
Intelegerea se aplica legislatiei din România privind prestatiile de boala si de maternitate, pensiile de batrinete (pentru limita de virsta, anticipate si anticipate partiale), de invaliditate, de urmas, ajutorul de deces si prestatiile acordate in caz de accidente de munca si boli profesionale.
Intelegerea se aplica totodata si legislatiei din Quebec privind asigurarea de boala, asigurarea de spitalizare si alte servicii de sanatate, Regimul pensiilor din Quebec si cele privind leziunile profesionale.

Cine poate beneficia
Intelegerea se aplica persoanelor care sint sau au fost supuse legislatiei uneia uneia dintre Parti (România sau Provincia Quebec din Canada) sau care au dobindit drepturi in virtutea acelei legislatii.

Durata
Intelegerea este incheiata pe o perioada nedeterminata. Daca intelegerea isi inceteaza avalabilitatea, orice drept dobindit de o persoana in baza dispozitiilor intelegerii este mentinut.

Drepturi
Este prevazuta egalitatea de tratament, astfel incit, in aplicarea legislatiei uneia dintre Parti, persoanele mentionate mai sus se bucura de acelasi tratament ca si cetatenii acelei Parti.
Exista posibilitatea exportului prestatiilor de securitate sociala, cu exceptia prestatiilor speciale in bani cu caracter necontributiv, acordate in baza legislatiei române.
Ca principiu general, persoana care desfasoara o activitate pe teritoriul unei Parti este supusa, in ceea ce priveste respectiva activitate, legislatiei acestei Parti. Pentru lucratorii detasati, persoanele care lucreaza pe cont propriu pe teritoriul ambelor Parti, personalul navigant angajat de un transportator international, persoanele angajate in serviciul guvernamental sau care ocupa o functie publica se aplica dispozitii specifice.
Pentru persoanele care nu indeplinesc conditiile pentru deschiderea dreptului la pensie doar in baza perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei uneia dintre parti, se permite totalizarea perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei ambelor Parti, cu conditia ca aceasta sa nu se suprapuna. Daca au existat si perioade de asigurare intr-un stat tert, acestea pot fi totalizate, daca ambele Parti au incheiat un instrument juridic de securitate sociala care prevede totalizarea perioadelor de asigurare. Prestatia se acorda de fiecare parte proportional cu perioadele de asigurare realizate conform legislatiei pe care o aplica.
Intelegerea nu deschide nici un drept de plata unei prestatii pentru o perioada anterioara datei intrarii in vigoare, dar o perioada de asigurare realizata inainte de intrarea in vigoare a documentului este luata in considerare pentru determinarea dreptului la o prestatie in baza intelegerii.
O pensie acordata inainte de intrarea in vigoare a intelegerii este revizuita, la cererea persoanei interesate. Aceasta poate fi, de asemenea, revizuita din oficiu. In cazul in care revizuirea duce la o prestatie mai mica decit cea platita inainte de intrarea in vigoare a intelegerii, prestatia este mentinuta la nivelul anterior.

Cum se aplica
Aranjamentul administrativ pentru aplicarea intelegerii stabileste modalitatea de aplicare a acesteia, modul de colaborare intre autoritatile si institutiile nationale responsabile cu acordarea prestatiilor, modalitatile de efectuare a platii aferente, precum si organismele de legatura. Protocolul la Aranjament se refera la rambursarea prestatiilor in natura in caz de boala.

- Advertisement -
CANADA CONSULTING IMMIGRATION SERVICES

Canada