joi, iunie 13, 2024
CANADA CONSULTING IMMIGRATION SERVICES
AcasăSfaturi utile1 - JuridicProtectia in România a persoanelor incapabile juridic

Protectia in România a persoanelor incapabile juridic

pensionarMajoritatea românilor stabiliți în Canada sau în România au părinți sau alte rude apropiate care, ajunse la o vîrstă înaintată, au nevoie de protecție în fața unor persoane rău intenționate (numeroase, din păcate), ce profită de starea lor emoțională fragilă sau de sănătatea precară și le „vînează” bunurile.

Nu sînt rare cazurile în care persoane în vîrstă au fost convinse să semneze acte de vînzare a caselor sau a altor bunuri deținute, în favoarea unor terțe persoane, la prețuri ridicole – sau pe sume niciodată încasate. Aceste situații, odată produse, sînt greu de reparat.

În România, atunci cînd o persoană devine incapabilă din punct de vedere juridic, i se poate deschide o tutelă și i se poate numi un tutore.

Ce înseamnă persoană incapabilă din punct de vedere juridic? Cineva care nu are discernămîntul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, fie datorită vîrstei avansate, fie în urma unui accident sau a unei boli.

Conform noului Cod civil român, sînt supuse unor măsuri speciale de ocrotire persoanele care nu au discernămîntul necesar pentru a se îngriji de interesele lor, din cauza alienației ori debilității mintale, fiind puse astfel sub interdicție judecătorească.

Astfel, printr-o procedură specială în fața instanței de tutelă, judecătorul analizează situația medicală și socială a persoanei devenită incapabilă, conform actelor puse la dispoziție de către medici autorizați și de serviciul de asistență socială din cadrul primăriilor.

Constatînd că persoana nu mai este în deplinătatea facultăților mentale, judecătorul va numi un tutore care să se ocupe de bunurile sale și de persoana sa, luînd hotărîri în numele și pentru această persoană, pe care o declară incapabilă din punct de vedere juridic și care este pusă sub interdicție judecătorească.

Dacă acea persoană are copii minori în întreținere, instanța va numi un tutore care să ia decizii în ceea ce îi privește pe copii, în locul părintelui devenit incapabil.

Din momentul în care judecătorul pronunță o hotărîre judecătorească în acest sens, persoana declarată incapabilă juridic nu mai poate semna în mod valabil acte juridice și nu mai poate lua hotărîri pentru ea și, dacă este cazul, pentru copilul său minor.

Ceea ce este foarte important de reținut este faptul că noul Cod civil din România prevede posibilitatea ca o persoană aptă juridic să semneze un mandat de inaptitudine. Este un document prin care se desemnează una sau mai multe persoane care se vor ocupa de persoana devenită incapabilă și de bunurile sale, odată constatată interdicția sa juridică.

În Quebec, mandatul în caz de inaptitudine (mandat donné en prévision de l’inaptitude) este un document cu care ne-am obișnuit, mulți dintre noi avînd deja redactat unul. Un astfel de document va fi luat în considerare de catre judecător, în cadrul procedurilor pe care le-am descris mai sus.

Pot apărea situații variante, în care o persoană declarată incapabilă în Canada, printr-o hotărîre judecătorească, este îngrijită de o persoană în România; sau, în caz invers, situații care solicită aplicarea legilor celor două țări și găsirea unor soluții viabile și practice pentru toți cei implicați.

Prezentul articol nu reprezintă o consultație sau opinie juridică.

IOLANDA ROMAN

- Advertisement -

Canada